Strategisch

Vergunningenstrategie

Een van de taken van het bevoegd gezag is het verlenen van toestemmingen om activiteiten uit te mogen voeren. Het bevoegd gezag heeft daartoe diverse middelen tot zijn beschikking.

Omdat er onvoldoende middelen zijn om alle taken met maximale diepgang uit te voeren moeten keuzen worden gemaakt. In de vergunningenstrategie is beschreven met welke diepgang verschillende soorten toestemmingsaanvragen worden beoordeeld.

In samenwerking met de verschillende ambtelijke en bestuurlijke lagen van de organisatie worden uitgangspunten bepaalt voor het toetsen van de diverse aanvragen voor toestemming.

In een interactieve sessie worden deze uitgangspunten doorgerekend om de effecten van de keuzes op kosten en tijd direct inzichtelijk te maken. Hierdoor kunnen tijdens deze sessie de uitgangspunten optimaal worden afgesteld.

De resultaten van dit proces verankeren wij in een beleidsdocument dat daarna bestuurlijk dient te worden vastgesteld.

Mocht u meer willen weten over vergunningenstrategieën dan kunt u contact opnemen met Quint Cuppen op 06-19999207 of q.cuppen@qppc.nl

Operationeel

Bekijk diensten

Opdrachtgevers

qp project consultancy werkt onder andere samen met DE VOLGENDE OPDRACHTGEVERS:
Henk Netten - Oud IJzer en Metaalhandel B.V.
Waterschap Brabantse Delta
Gemeente De Bilt
Heijmans
Vidras Biomassa Centrale Agriport
Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Waterschap Rivierenland
Omgevingsdienst Regio Arnhem
AVAN - Aanvullend Vervoer Regio Arnhem Nijmegen
Omgevingsdienst Brabant Noord
Vlisco B.V.
Omgevingsdienst Achterhoek
Omgevingsdienst Rivierenland