Strategisch

Evaluatieonderzoek

Het is van groot belang om te controleren of een ondernomen activiteit het gewenste effect heeft. Door te evalueren wordt hier inzicht in verkregen en kunnen acties worden ondernomen om bij te sturen.  

Wij voeren verschillende soorten evaluaties uit:

Projectevaluatie

Inzichtelijk maken of - en in hoeverre - de activiteiten van een project hebben bijgedragen aan de behaalde resultaten. Een evaluatieonderzoek van een project kan halverwege of na afloop van het project of programma uitgevoerd worden.

Samenwerkingsevaluatie

Onderzoek naar hoe de samenwerking succesvol blijft, het maximale eruit haalt.

Beleidsevaluatie

Periodiek onderzoek naar de uitvoering van beleid of wetgeving op doeltreffendheid en doelmatigheid al dan niet in de vorm van een beleidsdoorlichting, effectenevaluatie of een Maatschappelijke Kosten-Baten analyse (MKBA).

In samenwerking met de opdrachtgever stellen wij een hypothese op waarna we op basis van een documentenstudie aangevuld met interviews of andere databronnen, onderzoeksgegevens verzamelen om de hypothese te toetsen.

Alle onderzoeken die wij uitvoeren en rapporteren voldoen aan de wetenschappelijke onderzoekeisen voor evaluaties.

Wij leveren u een rapportage van dit onderzoek met een samenvatting in de vorm van een infographic.

Heeft uw organisatie behoefte aan een evaluatie dan kunt u contact opnemen met Quint Cuppen op 06-19999207 of q.cuppen@qppc.nl

Operationeel

Bekijk diensten

Opdrachtgevers

qp project consultancy werkt onder andere samen met DE VOLGENDE OPDRACHTGEVERS:
Henk Netten - Oud IJzer en Metaalhandel B.V.
Waterschap Brabantse Delta
Gemeente De Bilt
Heijmans
Vidras Biomassa Centrale Agriport
Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Waterschap Rivierenland
Omgevingsdienst Regio Arnhem
AVAN - Aanvullend Vervoer Regio Arnhem Nijmegen
Omgevingsdienst Brabant Noord
Vlisco B.V.
Omgevingsdienst Achterhoek
Omgevingsdienst Rivierenland