Strategisch

Probleem-, risicoanalyses en nalevingsanalyses

Een van de taken van het bevoegd gezag is de controle op de naleving van de wet. Het bevoegd gezag heeft daartoe diverse middelen tot zijn beschikking. Dit leidt ertoe dat het bevoegd gezag keuzes moet maken waar het welke middelen in zal zetten.

Om de inzet van deze middelen op een effectieve en politiek verantwoorde wijze te laten plaatsvinden kan het bevoegd gezag beslissen om de middelen daar in te zetten waar risico’s het grootst zijn. Dit is daar waar de naleving van de wet het slechtst is en/of de effecten op de fysieke leefomgeving, het grootst zijn bij overtreding van de wet.

In samenspraak met de opdrachtgever stellen wij de uitgangspunten van de probleem- en risicoanalyse vast. Waar mogelijk worden onder andere gegevens uit toezicht, vergunningverlening en ruimtelijke ordening (monitoringsgegevens) gebruikt om de probleem- en risico analyse en nalevingsanalyse in te vullen. Indien noodzakelijk vullen wij deze gegevens aan met gegevens uit een interactieve sessie, met ambtenaren uit genoemde werkvelden, waarin risico's en naleving worden ingeschat.

In een interactieve sessie met bestuurders en ambtenaren bepalen wij de frequentie waarmee het toezicht binnen de fysieke leefomgeving plaatsvindt. Met behulp van onze ICT-Tool worden de effecten van deze frequentie in relatie tot de probleem- en risicoanalyse doorgerekend in kosten en tijd. Deze sessie wordt ook gebruikt om de toezichtfrequentie af te stellen.

De resultaten van dit proces verankeren wij in een beleidsdocument dat daarna bestuurlijk dient te worden vastgesteld.

Mocht u meer willen weten over de wijze waarop toezichtmiddelen op een effectieve en politiek verantwoorde wijze kunnen worden ingezeten/of over de risico’s voor vergunningverlening dan kunt u contact opnemen met Quint Cuppen op 06-19999207 of q.cuppen@qppc.nl

Operationeel

Bekijk diensten

Opdrachtgevers

qp project consultancy werkt onder andere samen met DE VOLGENDE OPDRACHTGEVERS:
Henk Netten - Oud IJzer en Metaalhandel B.V.
Waterschap Brabantse Delta
Gemeente De Bilt
Heijmans
Vidras Biomassa Centrale Agriport
Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Waterschap Rivierenland
Omgevingsdienst Regio Arnhem
AVAN - Aanvullend Vervoer Regio Arnhem Nijmegen
Omgevingsdienst Brabant Noord
Vlisco B.V.
Omgevingsdienst Achterhoek
Omgevingsdienst Rivierenland