Strategisch

Verantwoording en processen

Over de taken die worden uitgevoerd en middelen die worden ingezet door medewerkers van een organisatie moet doorgaans verantwoording worden afgelegd. Deze verantwoording dient binnen de organisatie te worden afgelegd maar vaak ook extern, temeer als het de inzet van publieke middelen betreft.

Wij zijn van mening dat verantwoording niet iets is wat achteraf gedaan wordt maar begint voorafgaand aan het uitvoeren van een activiteit. Gezamenlijk met onze opdrachtgevers, organisaties en personen waar de organisatie verantwoording aan aflegt wordt bepaald waarover verantwoording wordt afgelegd en wat met deze informatie wordt gedaan.

Dit alles vormt de input om te bepalen welke gegevens binnen de organisatie gemonitord moeten worden. Om te voorkomen dat in de uitvoering onnodige gegevens worden geregistreerd werken wij hierbij zoveel mogelijk met brondata. Daarnaast komt het de moraal ten goede wanneer medewerkers zien dat zij geen onnodig werk verrichten door gegevens te registreren waar niets mee gedaan wordt.

Wij leveren u proces beschrijvingen en processchema's waarin de verantwoordingsdata is opgenomen en waar deze data te vinden is binnen de organisatie.

Interesse in hoe QP Project Consultancy op een effectieve en efficiënte wijze de verantwoording(processen) opstelt dan kunt u contact opnemen met Quint Cuppen op 06-19999207 of q.cuppen@qppc.nl.

Operationeel

Bekijk diensten

Opdrachtgevers

qp project consultancy werkt onder andere samen met DE VOLGENDE OPDRACHTGEVERS:
Henk Netten - Oud IJzer en Metaalhandel B.V.
Waterschap Brabantse Delta
Gemeente De Bilt
Heijmans
Vidras Biomassa Centrale Agriport
Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Waterschap Rivierenland
Omgevingsdienst Regio Arnhem
AVAN - Aanvullend Vervoer Regio Arnhem Nijmegen
Omgevingsdienst Brabant Noord
Vlisco B.V.
Omgevingsdienst Achterhoek
Omgevingsdienst Rivierenland