Dienstverlening

QP Project Consultancy levert onderstaande invullingen om tot een oplossing van uw probleem te komen. Wij zullen u als opdrachtgever dan ook altijd laten weten wat in onze ogen de voor u beste invulling is, immers als wij het resultaat hebben opgeleverd moet u op eigen kracht verder kunnen.

Inhuur

Is tijdelijke capaciteit nodig, niet per se specifieke capaciteit of een specifiek resultaat en kan de oplossing het beste bereikt worden door het aantrekken van één of meerdere kandidaten dan behoort een inspanningsverplichting tot de mogelijkheid om uw probleem aan te pakken. Kenmerken van een inspanningsverplichting:

  • De kandidaat is vaak lang en op korte termijn beschikbaar.
  • De opdrachtgever heeft veel invloed op hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd.
  • Opschakelen van inzet en kandidaten vergt tijden inzet van kandidaten is gebonden aan een opzegtermijn waardoor deze invulling weinig flexibiliteit geeft.
  • De opdrachtgever betaalt alle gemaakte uren (nacalculatie).

Uitbesteding

Is er een afgebakende hoeveelheid werk, behoefte een specifieke uiteenlopende expertise of een specifiek resultaat voor ogen, dan behoort een resultaatsverplichting tot de mogelijkheid om uw probleem aan te pakken. Kenmerken van een resultaatsverplichting:

  • De opdrachtnemer verzamelt zelf de benodigde competenties en stelt een op elkaar ingespeeld team van specialisten samen. Door flexibele inzet kan er efficiënter gewerkt worden wat zich uit in een kortere doorlooptijd en lagere kosten dan bij inhuur.
  • Door beoordeling van een offerte met projectplan vóór aanvang van de opdracht is een duidelijk beeld van de kwaliteit en het te verwachten resultaat (betere grip op de output).
  • Doordat de opdrachtnemer zich verbindt aan het resultaat en vaak ook aan een tijdslijn zijn er lagere risico’s voor de opdrachtnemer dan bij inhuur.
  • De opdrachtnemer levert de projectleider die dagelijkse sturing geeft wat leidt tot minder tijd aan sturing aan de opdrachtgeverszijde.
  • De opdrachtnemer heeft een onafhankelijke positie van het werk en de opdrachtgever.

Algemene voorwaarden

Op al onze opdrachten zijn de Algemene Voorwaarden uit De Nieuwe Regeling (DNR) van toepassing. De DNR is een eenduidige regeling, die inspeelt op de te maken afspraken voor verschillende soorten vragen en aanbiedingen in de markt. De DNR kan worden toegepast op opdrachten van iedere omvang, zowel op een monodisciplinaire opdracht als op een geïntegreerde opdracht.

Zowel de DNR 2011 (herzien) als de toelichting zijn hieronder te downloaden.

DNR 2011 (herzien)DNR 2011 (Toelichting)

Opdrachtgevers

qp project consultancy werkt onder andere samen met DE VOLGENDE OPDRACHTGEVERS:
Duik- en bergingsbedrijf Van Bekkum
Regiovervoer Midden-Brabant
Henk Netten - Oud IJzer en Metaalhandel B.V.
Waterschap Brabantse Delta
Gemeente De Bilt
Heijmans
Vidras Biomassa Centrale Agriport
Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Waterschap Rivierenland
Omgevingsdienst Regio Arnhem
AVAN - Aanvullend Vervoer Regio Arnhem Nijmegen
Omgevingsdienst Brabant Noord
Vlisco B.V.
Omgevingsdienst Achterhoek
Omgevingsdienst Rivierenland