Strategisch

Opstellen nalevingsstrategieën en toezichtfrequentie

Als inzichtelijk is waar toezicht het meest effectief is, moet worden bepaald op welke wijze het toezicht moet worden uitgevoerd. Dit wordt beschreven in strategieën. Wij maken onderscheid tussen:

  • preventiestrategie: hierin is beschreven welke middelen worden ingezet om niet naleving van regels te voorkomen;
  • toezichtstrategie: hierin wordt beschreven met welke middelen en toezichtfrequentie bedrijven, objecten worden gecontroleerd op naleving van regels;
  • gedoogstrategie: hierin is beschreven hoe wordt gehandeld bij het afzien van handhaving en onder welke randvoorwaarden/condities dit mogelijk is;  
  • sanctiestrategie: hierin is beschreven hoe repressief wordt opgetreden.

QP Project Consultancy maakt gebruik van verschillende hulpmiddelen om in interactieve sessies met bestuurders en/of ambtenaren de (financiële)gevolgen van strategische keuzen door te rekenen en te presenteren.

Een voorbeeld hiervan is het doorrekenen van het uitvoeringsprogramma toezicht aan de hand van de gekozen toezichtfrequentie. Aangezien in een sessie keuzen realtime kunnen worden doorgerekend kan in één sessie de gewenste toezichtfrequentie worden bepaald.

Mocht u meer willen weten over strategieën en/of de financiële effecten van strategische keuze dan kunt u contact opnemen met Quint Cuppen op 06-19999207 of q.cuppen@qppc.nl

Operationeel

Bekijk diensten

Opdrachtgevers

qp project consultancy werkt onder andere samen met DE VOLGENDE OPDRACHTGEVERS:
Henk Netten - Oud IJzer en Metaalhandel B.V.
Waterschap Brabantse Delta
Gemeente De Bilt
Heijmans
Vidras Biomassa Centrale Agriport
Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Waterschap Rivierenland
Omgevingsdienst Regio Arnhem
AVAN - Aanvullend Vervoer Regio Arnhem Nijmegen
Omgevingsdienst Brabant Noord
Vlisco B.V.
Omgevingsdienst Achterhoek
Omgevingsdienst Rivierenland