Strategisch

Klanttevredenheidsonderzoeken

Naast het evalueren van de effectiviteit van diensten en producten, is het goed om de kwaliteit en tevredenheid van diensten en producten te evalueren. Met een tevredenheidsonderzoek kan de tevredenheid van een bepaalde doelgroep (klanten, medewerkers, leveranciers of de maatschappij) van een organisatie, product of dienst in kaart worden gebracht. Aan de hand van de verzamelde gegevens (meestal kwantitatief onderzoek) worden er conclusies getrokken, die tevens het uitgangspunt vormen voor een optimalisatie van de tevredenheid onder klanten, die vervolgens moet bijdragen aan een verbetering van de bedrijfsresultaten.

Wij bieden u de volgende klanttevredenheidsonderzoeken:

Tevredenheidsonderzoek

De meest gebruikte vorm van klanttevredenheidsonderzoek, hierbij wordt onderzocht hoe (on)tevreden klanten zijn met een product of dienst.

Probleemanalyse

Aan de hand van interviews, groepsdiscussies, observatietechnieken of vragenlijsten wordt gezocht naar de problemen die mensen ondervinden tijdens het gebruik van bepaalde producten of diensten.

Klachtenanalyse

Bij dit onderzoek worden klachten van klanten als serieuze informatie beschouwd.

Wij hanteren verschillende methoden om een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren, te weten: telefonisch, online, schriftelijk, diepte-interviews en groepsdiscussies.

Heeft uw organisatie behoefte of interesse in een klanttevredenheidsonderzoek dan kunt u contact opnemen met Quint Cuppen op 06-19 9992 07 of q.cuppen@qppc.nl

Operationeel

Bekijk diensten

Opdrachtgevers

qp project consultancy werkt onder andere samen met DE VOLGENDE OPDRACHTGEVERS:
Henk Netten - Oud IJzer en Metaalhandel B.V.
Waterschap Brabantse Delta
Gemeente De Bilt
Heijmans
Vidras Biomassa Centrale Agriport
Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Waterschap Rivierenland
Omgevingsdienst Regio Arnhem
AVAN - Aanvullend Vervoer Regio Arnhem Nijmegen
Omgevingsdienst Brabant Noord
Vlisco B.V.
Omgevingsdienst Achterhoek
Omgevingsdienst Rivierenland