DIENSTEN

De uitvoering van onze diensten is erop gericht onze opdrachtgevers datgene te leveren wat ze nodig hebben om hun probleem op te lossen. Vanuit de visie dat alles binnen onze samenleving in een directe, of indirecte relatie met elkaar staat, is een probleem in onze leefomgeving nooit opzichzelfstaand. De oplossing ligt dan ook zelden binnen één enkel aspect van onze leefomgeving maar binnen een samenhang van onderlinge relaties en afhankelijkheden tussen verschillende aspecten.

Om deze onderlinge relaties inzichtelijk te krijgen, maken wij gebruik van een model dat gebaseerd is op de Big-8 en de Deming cirkel: Het Infinity Model. In Het Infinity Model zijn de drie pijlers waarbinnen wij onze werkzaamheden verrichten duidelijk zichtbaar. Door middel van dit model maken wij aan opdrachtgevers inzichtelijk in welke pijler hun probleem tot uiting komt. Door de relaties en afhankelijkheden met de andere pijlers te duiden, kan op zoek worden gegaan naar de oplossing voor het probleem.

Operationeel

Operationeel

Bekijk diensten
Strategisch

Strategisch

Bekijk diensten

Opdrachtgevers

qp project consultancy werkt onder andere samen met DE VOLGENDE OPDRACHTGEVERS:
Duik- en bergingsbedrijf Van Bekkum
Regiovervoer Midden-Brabant
Henk Netten - Oud IJzer en Metaalhandel B.V.
Waterschap Brabantse Delta
Gemeente De Bilt
Heijmans
Vidras Biomassa Centrale Agriport
Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Waterschap Rivierenland
Omgevingsdienst Regio Arnhem
AVAN - Aanvullend Vervoer Regio Arnhem Nijmegen
Omgevingsdienst Brabant Noord
Vlisco B.V.
Omgevingsdienst Achterhoek
Omgevingsdienst Rivierenland