Tactisch

Onze tactische werkzaamheden bestaan uit het verbinden van strategische aan operationele taken. Dit doen wij onder andere door beleidsdoelen te vertalen naar uitvoeringstaken in de vorm van werkprogramma’s, toezichtplannen, werkinstructies en protocollen. De verbinding van operationele aan strategische taken doen wij onder andere door het opstellen van vergunningsaanvragen, passend binnen de doelen die de overheid en samenleving wenselijk achten voor onze leefomgeving.

Operationeel

Bekijk diensten

Strategisch

Bekijk diensten

Opdrachtgevers

qp project consultancy werkt onder andere samen met DE VOLGENDE OPDRACHTGEVERS:
Duik- en bergingsbedrijf Van Bekkum
Regiovervoer Midden-Brabant
Henk Netten - Oud IJzer en Metaalhandel B.V.
Waterschap Brabantse Delta
Gemeente De Bilt
Heijmans
Vidras Biomassa Centrale Agriport
Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Waterschap Rivierenland
Omgevingsdienst Regio Arnhem
AVAN - Aanvullend Vervoer Regio Arnhem Nijmegen
Omgevingsdienst Brabant Noord
Vlisco B.V.
Omgevingsdienst Achterhoek
Omgevingsdienst Rivierenland