Tactisch

Opstellen werkinstructies en protocollen

In de VTH kwaliteitscriteria 2.1 is onder andere opgenomen dat een omgevingsdienst moet handelen op basis van protocollen en/of werkinstructies van alle verplichte elementen. Daarnaast dragen werkprocessen en protocollen zorg voor de borging van de kwaliteit van de producten en diensten van een omgevingsdienst.

Wij hebben ervaring met het opstellen van werkinstructies en protocollen. Bij het opstellen dragen wij er zorg voor dat de relatie met andere producten zoals de strategieën, de probleem- en risicoanalyse en het jaarverslag kwaliteit en doelmatigheid is geborgd en in de protocollen en werkinstructies worden opgenomen. Om te komen tot door de organisatie gedragen protocollen en werkinstructies maken wij gebruik van de binnen de organisatie aanwezige ervaring, kennis en kunde.

Bent u benieuwd hoe wij uw organisatie kunnen helpen bij het opstellen van toepasbare werkinstructies en protocollen dan kunt u contact opnemen met Quint Cuppen op 06-19999207 of q.cuppen@qppc.nl

Operationeel

Bekijk diensten

Strategisch

Bekijk diensten

Opdrachtgevers

qp project consultancy werkt onder andere samen met DE VOLGENDE OPDRACHTGEVERS:
Duik- en bergingsbedrijf Van Bekkum
Regiovervoer Midden-Brabant
Henk Netten - Oud IJzer en Metaalhandel B.V.
Waterschap Brabantse Delta
Gemeente De Bilt
Heijmans
Vidras Biomassa Centrale Agriport
Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Waterschap Rivierenland
Omgevingsdienst Regio Arnhem
AVAN - Aanvullend Vervoer Regio Arnhem Nijmegen
Omgevingsdienst Brabant Noord
Vlisco B.V.
Omgevingsdienst Achterhoek
Omgevingsdienst Rivierenland