Tactisch

Opstellen werkprogramma's

Centraal bij de ‘planning en control’ staat het toewijzen van de noodzakelijke capaciteit en financiële middelen die nodig zijn om toezicht uit te voeren. Dit wordt jaarlijks vastgelegd in een uitvoeringsprogramma en werkprogramma. Een uitvoeringsprogramma omvat tenminste een weergave van de concrete activiteiten voor toezicht & handhaving, inclusief de bijbehorende capaciteit en middelen. Ook zijn er op operationeel niveau afspraken gemaakt over de afstemming en samenwerking met andere VTH-partners, bijvoorbeeld over een specifiek probleem of project dat samen wordt opgepakt.

Wij maken gebruik van een applicatie (Sherpal) waarmee wij voor u op een effectieve en efficiënte wijze, met een korte doorlooptijd, een risicogericht uitvoerings- en werkprogramma kunnen opstellen.

Mocht u meer willen over hoe wij snel een risicogerichte uitvoering- en werkprogramma voor uw organisatie kunnen opstellen dan kunt u contact opnemen met Quint Cuppen op q.cuppen@qppc.nl of telefonisch op 06-19 99 92 07.

Operationeel

Bekijk diensten

Strategisch

Bekijk diensten

Opdrachtgevers

qp project consultancy werkt onder andere samen met DE VOLGENDE OPDRACHTGEVERS:
Duik- en bergingsbedrijf Van Bekkum
Regiovervoer Midden-Brabant
Henk Netten - Oud IJzer en Metaalhandel B.V.
Waterschap Brabantse Delta
Gemeente De Bilt
Heijmans
Vidras Biomassa Centrale Agriport
Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Waterschap Rivierenland
Omgevingsdienst Regio Arnhem
AVAN - Aanvullend Vervoer Regio Arnhem Nijmegen
Omgevingsdienst Brabant Noord
Vlisco B.V.
Omgevingsdienst Achterhoek
Omgevingsdienst Rivierenland