Tactisch

Kritieke massabepaling van een organisatie

Een omgevingsdienst en zijn medewerkers moet in staat zijn om de VTH-taken en daaronder liggende operationele activiteiten, binnen het domein van de Wabo, adequaat uit te voeren. Om dit te kunnen zijn in de "VTH kwaliteitseisen 2.1" eisen opgenomen om te voldoen aan de zogenaamde ‘Kritieke massa’, van voldoende deskundige medewerkers die hun werkzaamheden met een vastgestelde continuïteit uitvoeren.

Wij maken inzichtelijk of uw organisatie beschikt over het minimaal aantal medewerkers met de omschreven deskundigheid. Wij stellen de frequentie vast waarmee medewerkers bedrijven bezoeken en bekijken de mogelijkheden om de activiteiten binnen de eigen organisatie uit te voeren. Daar waar mogelijk tekorten ontstaan adviseren wij u over de te nemen maatregelen om deze tekorten aan te pakken.

Wij helpen u graag met het in kaart brengen van uw kritieke massa. Heeft u interesse of vragen dan kunt u contact opnemen met Patrick Pölz op 06-41606987 of p.polz@qppc.nl

Operationeel

Bekijk diensten

Strategisch

Bekijk diensten

Opdrachtgevers

qp project consultancy werkt onder andere samen met DE VOLGENDE OPDRACHTGEVERS:
Duik- en bergingsbedrijf Van Bekkum
Regiovervoer Midden-Brabant
Henk Netten - Oud IJzer en Metaalhandel B.V.
Waterschap Brabantse Delta
Gemeente De Bilt
Heijmans
Vidras Biomassa Centrale Agriport
Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Waterschap Rivierenland
Omgevingsdienst Regio Arnhem
AVAN - Aanvullend Vervoer Regio Arnhem Nijmegen
Omgevingsdienst Brabant Noord
Vlisco B.V.
Omgevingsdienst Achterhoek
Omgevingsdienst Rivierenland