Operationeel

Risico Gericht Toezicht en Handhaving

Om de invloed die inrichtingen uitoefenen op hun directe omgeving te reguleren en mens en milieu te beschermen zijn inrichtingen aan milieu wet- en regelgeving gebonden. De regels waar deze inrichtingen aan moeten voldoen zijn opgenomen in een omgevingsvergunning of opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer (en de bijbehorende Activiteitenregeling milieubeheer) of in een combinatie van deze regels (bijvoorbeeld een type C-inrichting). De controle op het voldoen aan de milieu wet- en regelgeving vond in het verleden plaats door gemeenten, provincies of de rijksoverheid. Momenteel vindt deze controle voornamelijk plaats door hiervoor speciaal opgerichte omgevingsdiensten die hiertoe (gedeeltelijk of volledig) gemandateerd zijn door het bevoegd gezag.

Het uitvoeren van toezichtstaken (milieu, bouwen, brandveiligheid, ruimtelijke ordening, ondermijning) voor overheidsorganisaties is een van de specialismen van QP Project Consultancy.

De toezichthouders die door ons worden ingezet zijn in staat om uiteenlopende bedrijven (Stedelijk, MKB, Industrie) te controleren op het voldoen aan het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling of de omgevingsvergunning. Daarnaast beschikt QP Project Consultancy over gespecialiseerde toezichthouders die over een ruime ervaring beschikken met het houden van toezicht op BRZO+ en afvalbedrijven.

Steeds vaker wordt er voor gekozen om inrichtingen integraal te controleren. Door onze ervaring op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, asbest, energie en onze risicogerichte benadering zijn wij in staat om ieder bedrijf integraal te controleren. Daarnaast zijn al onze toezichthouders getraind om ook de signalen van ondermijnende activiteiten te herkennen en deze informatie op een professionele wijze aan de juiste handhavingspartners te overleggen (zie ook Ondermijningsinspecties).

Mocht u meer willen weten over de wijze waarop wij toezicht en handhavingstaken voor u uit kunnen voeren dan kunt u contact opnemen met Ineke Oostvogels op 06-1991 3603 of i.oostvogels@qppc.nl

Opdrachtgevers

qp project consultancy werkt onder andere samen met DE VOLGENDE OPDRACHTGEVERS:
Duik- en bergingsbedrijf Van Bekkum
Regiovervoer Midden-Brabant
Henk Netten - Oud IJzer en Metaalhandel B.V.
Waterschap Brabantse Delta
Gemeente De Bilt
Heijmans
Vidras Biomassa Centrale Agriport
Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Waterschap Rivierenland
Omgevingsdienst Regio Arnhem
AVAN - Aanvullend Vervoer Regio Arnhem Nijmegen
Omgevingsdienst Brabant Noord
Vlisco B.V.
Omgevingsdienst Achterhoek
Omgevingsdienst Rivierenland