Operationeel

Energie-inspecties op Erkende Maatregelen

In het Activiteitenbesluit is opgenomen dat bedrijven die een jaarlijks elektriciteitsverbruik hebben van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten, verplicht zijn alle energiebesparende maatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder.

Met behulp van de Erkende maatregelenlijsten (EML) die in bijlage 10 van de Activiteitenregeling zijn opgenomen kunnen bedrijven aantonen dat ze voldoen aan deze verplichting. Omgevingsdiensten in Nederland controleren in toenemende mate of de te nemen maatregelen ook daadwerkelijk zijn doorgevoerd.

Onze toezichthouders hebben ruime ervaring met de uitvoering van EML-inspecties voor diverse opdrachtgevers, waarbij installaties en systemen worden gecontroleerd (bv. op de aanwezigheid ervan, op de juiste in- en afstelling en of de vereiste keuringen en het onderhoud heeft plaatsgevonden). Deze inspecties vinden fysiek op locatie plaats. Deels om de gegevens te verifiëren, deels om zelfstandig nadere gegevens te extraheren en om na te gaan of binnen een bedrijf andere maatregelen zijn doorgevoerd die niet in de Erkende Maatregelen zijn opgenomen, maar als alternatieve maatregel moeten worden beoordeeld.

Wij helpen u graag met het opstellen van een projectplan, de uitvoering van inspecties en het in kaart brengen van potentiële besparingen. Interesse in ondersteuning bij de uitvoering van energie-inspecties op de erkende maatregelen neem dan contact op met Patrick Pölz op 06-4160 6987 of p.polz@qppc.nl

Opdrachtgevers

qp project consultancy werkt onder andere samen met DE VOLGENDE OPDRACHTGEVERS:
Duik- en bergingsbedrijf Van Bekkum
Regiovervoer Midden-Brabant
Henk Netten - Oud IJzer en Metaalhandel B.V.
Waterschap Brabantse Delta
Gemeente De Bilt
Heijmans
Vidras Biomassa Centrale Agriport
Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Waterschap Rivierenland
Omgevingsdienst Regio Arnhem
AVAN - Aanvullend Vervoer Regio Arnhem Nijmegen
Omgevingsdienst Brabant Noord
Vlisco B.V.
Omgevingsdienst Achterhoek
Omgevingsdienst Rivierenland