Operationeel

Praktijktraining 'Awareness Ondermijnende Criminaliteit'

Door onze jarenlange ervaring in het veld zijn wij van mening dat uit de verschillende expertisevelden op gebied van toezicht en handhaving veel meer input geleverd kan worden aan de handhavingspartners die betrokken zijn bij het tegengaan van ondermijnende activiteiten.

Het ontbreekt de toezichthouders in het veld echter vaak aan kennis omtrent ondermijning en de wijze waarop de diverse ondermijnende activiteiten tot uiting komen in de bovenwereld. Het trainen van het inschattingsvermogen van inspecteurs en toezichthouders maakt dat zij veel beter relaties kunnen leggen tussen de diverse activiteiten die tot ondermijning kunnen leiden én daarmee tot een vroegtijdige signalering kunnen komen.

De training ‘Awareness Ondermijnende Criminaliteit’ is er op gericht bij inspecteurs en toezichthouders van de lokale overheid (gemeenten), regionale overheid (provincies en waterschappen) en de landelijke overheid (rijksoverheid) het risicobewustzijn te vergroten, zodat zij de signalen van ondermijnende activiteiten gaan herkennen.

Bent u benieuwd naar onze praktijktraining, of spreekt deze aanpak je aan, dan maken wij graag een afspraak voor een gesprek. U kunt hiervoor contact opnemen met Patrick Pölz op 06-41606987 of p.polz@qppc.nl

Opdrachtgevers

qp project consultancy werkt onder andere samen met DE VOLGENDE OPDRACHTGEVERS:
Duik- en bergingsbedrijf Van Bekkum
Regiovervoer Midden-Brabant
Henk Netten - Oud IJzer en Metaalhandel B.V.
Waterschap Brabantse Delta
Gemeente De Bilt
Heijmans
Vidras Biomassa Centrale Agriport
Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Waterschap Rivierenland
Omgevingsdienst Regio Arnhem
AVAN - Aanvullend Vervoer Regio Arnhem Nijmegen
Omgevingsdienst Brabant Noord
Vlisco B.V.
Omgevingsdienst Achterhoek
Omgevingsdienst Rivierenland